Scania

Lansering av elektriska lastbilar

Bakgrund

I transportbranschen är det få saker som är hetare just nu än elektrifiering, och 2020 var det dags för Scania att ta ett stort kliv framåt mot en elektrifierad framtid. De bad oss hjälpa dem att lansera deras nya elektriska lastbilsflotta.

Lösning

Scania har ett tungt hållbarhets-fokus i sin organisation – grundad i erkännandet att transportbranschen är en stor del av klimatproblematiken, men därmed också har stor potential att vara en del av lösningen. Men ansvaret för att elektrifiera transportbranschen stannar inte vid fordonsleverantören, utan kräver engagemang från många parter: Energiproducenter, el-leverantörer och de som ansvarar för infrastruktur måste alla göra sitt för att el-lastbilar skall kunna ersätta de traditionella fossildrivna fordonen. Och självklart, ett ansvar även från de som köper och kör lastbilar. Förändringen kräver både tillgång och efterfrågan.

Scania har bestämt sig för att vara en ledande aktör för att facilitera detta – att göra mer än att bara sälja fordon: Att agera holistiskt. Vi behövde därför bjuda med kunderna att själva vara en aktiv del av vägen framåt.

Resultat

Vi lanserade konceptet “Take charge”. Självklart en dubbelmening som å ena sidan syftar till den elektriska laddningen i fordonen, men samtidigt en uppmaning till kunderna att ta sitt ansvar för framtiden. Rubrikkonceptet användes dels för sig själv samt i generella kontexter som “Take charge of the future”, men även i mer kontextuella enheter – exempelvis “Take charge of the night” för att prata om tysta nattransporter, eller “take charge of the city” i kontexten utsläppsfria zoner.

Visuellt valde vi att göra något som sticker ut i Scanias värld – att jobba i en svart designmiljö. De nya el-lastbilarna har bara en diskret visuell skillnad mot de konventionella fordonen: En blå färgton som går igen i några diskreta detaljer i front och dörrhandtag. Den blå färgen och de blå detaljernas former använde vi som de sammanknytande komponenterna i manéret – och skapade en distinkt look.