Scania

Regionala helelektriska lösningar

Bakgrund

Alla i transportbranschen väntar på el-fordon med längre räckvidd, kraftfullare motorer och snabbare laddning för att gå från att täcka transportuppdrag inom städer, till regionala transporter – och så småningom även de allra längsta transporterna. Men det är inte bara att släppa en bättre lastbil med ny teknik. Elektrifierad transport kräver ett mycket större helhetstänk. Det är först när man ser till laddning och infrastruktur, finansiering och försäkring, och ett skräddarsytt tjänsteurval som man kan få upp maximal effektivitet på uppdragen så att elektriska transporter kan rent affärsmässigt konkurrera med förbränningsmotordrivna transporter. Så med en ny lastbil med modernare teknik att lansera – hur hittar man då balansen mellan att kommunicera både lösningen och fordonet?

Lösning

Scania handlar inte bara med fordon. De handlar också i valutan “förtroende”. För att både förvalta det förtroende som redan finns kring varumärket, och att bygga nya, så tog vi fram konceptet “Electrification changes everything – but our promise”. Att vara ärlig kring utmaningarna, men än dock försäkra om att Scania både har koll på komplexiteterna och kommer stå vid din sida med ett helhetsansvar.

Visuellt satte vi lastbilen i centrum, i en abstrakt oändlig värld – och omgav den sedan av  de olika komponenterna som ingår i helhetslösningen. Samtidigt pratar vi inte i första hand om “en ny generation” av lastbil utan lyfter perspektivet till elektriska lösningar för regionala transportuppdrag, och att lastbilarna nu har bättre förutsättningar för de sorters uppdrag som ofta sker i detta räckviddssegment, t.ex. kyltransporter, bulk-gods och containertransporter.

Resultat

Kampanjen som innehöll ett antal filmer, så väl som annonser och enheter i både traditionella och digitala medier, lanserades i Juni 2022, och är en långsiktig utrullning i globala kanaler. De mest mogna marknaderna får därmed sätta en kompassriktning som andra marknader sedan kan följa, inte bara i år – utan även under 2023.I uppdraget ingick också att ta fram lösningar, underlag och verktyg till den interna organisationen för att lära sig både kommunicera om sina produkter på ett nytt sätt och sälja dem – vilket har använts så väl till framtagande av nytt internt material, som säljträning.