Rädda Barnen

Mina första ord

Bakgrund

Inför riksdagsvalet i Sverige är det oerhört stor konkurrens efter uppmärksamhet mellan massvis med olika sakfrågor, och att få just sin röst hörd i det bruset är nästintill omöjligt. Speciellt när de rösterna tillhör fattiga och utsatta barn i krigsdrabbade områden.

För att Rädda Barnen skulle lyckas nå fram med sin kommunikation, och få upp sakfrågan på den politiska agendan, så behövde man ett nytt grepp än att ännu en gång visa de utsatta barnens tillvaro – deras lidande. För vi i västvärlden har tyvärr blivit alltför bra på att reflexmässigt blunda för det som får oss att må dåligt och känna skuld.

Lösning

Vi tog fram en pekbok. Barnens första ord, bokstavligt talat. Men som var riktad till oss vuxna. En bok som utan vädjande ögon och dramatiska bilder på sönderbombade byggnader väckte tanken ”tänk om..?”, och skapade associationer till vår egna trygga tillvaro – och våra egna barn. Boken skickades till samtliga Svenska riksdagsledamöter.

Resultat

Mina första ord fick snabbt uppmärksamhet och spridning i media och social media. Rädda Barnen bjöds in till nationell morgon-TV att prata om pekboken – och desto viktigare; de utsatta barnen. Och många politiker som inte redan hade ett perspektiv i sakfrågan, blev väldigt snabbt varse om att folk förväntade sig att höra deras förslag på lösningar på hur de utsatta barnen skulle hjälpas.

Sedan kampanjen i Sverige, så har boken översatts till ett flertal språk, och till och med fått en egen agendapunkt på ett FN-toppmöte. Save The Children i Italien har använt den för att driva opinion i kampanjen som faktiskt i slutändan stoppade vapenexporten till Jemen. I Hong Kong har den använts gentemot företagspartner för att delfinansiera humanitära insatser för Rohingya-folkgruppen. Och i såväl Bryssel, Danmark och Finland pågår arbetet aktivt med att se hur pekboken bäst kan stödja ”Save The Childrens” arbete.