O.P. Andersson

127 years of hard work. In a cocktail?

Bakgrund

O.P. Anderson är ett av Sveriges mest traditionsanknutna varumärken, och har funnits i och kring våra högtider – och en och annan helt vanlig sillunch – i snart 130 år. Men då snapskonsumtionen av akvavit minskar är det viktigt även för O.P. Anderson att hitta nya kontexter för sina produkter.

Det snabbt växande intresset kring hantverkscocktails är en perfekt matchning för en högkvalitativ, kryddad och lagrad sprit som Aquavit – så därmed har cocktailvärlden blivit just en av dessa nya kontexter.

Lösning

Så hur kommunicerar vi O.P. Anderson som en cocktailingrediens för en ny publik, utan att svika den trogna kundskaran som tycker att aquavit skall vara vad aquavit alltid ha varit? Jo, genom att dramatisera just det perspektivet. Att låta varumärket själv uttrycka den brännande frågan: ”127 years of hard work. In a cocktail?”

Resultat

Kampanjen gick uteslutande i icke-traditionell media, och publicerades istället på ett antal livsstils-plattformar – där den paketerades tillsammans med redaktionellt material som berättade om hantverket och kvalitetsaspekterna kring O.P. Anderson Aquavit. Kampanjen skapade PR som blev starten på en internationell lansering av varumärket.